Ansök om plats på fritidshem

För att ditt barn ska få börja på fritidshem måste du ansöka om en plats.

När barnet går över från förskola till förskoleklass flyttas barnet till fritidshem under förutsättning att du har ansökt om en plats på fritidshemmet.

Barn får fritidsplats på den skola där de går. Om barnet går på en friskola som saknar eget fritidshem gäller placering på den kommunala skola som finns i det placeringsområde där familjen bor.