Du som drabbats av skada

Har du råkat ut för person- och egendomsskador där Enköpings kommun är fastighetsägare, ansvarig väghållare eller ansvarig för verksamheten kan du anmäla det till kommunen.

Om du som fastighetsägare eller privatperson har anspråk på ekonomisk ersättning från Enköpings kommun för inträffade skador lämnar du en skriftlig begäran på blanketten för skadeanmälan till kommunen. Du ska alltid i första hand använda egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring med mera) innan du riktar ett krav mot kommunen för skadan.

Kommunen gör en utredning

När anmälan kommer in gör kommunen med hjälp av oberoende jurister, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning samt en bedömning av skadan. Det gör kommunen för att ta reda på orsakerna till skadan och att reda ut om exempelvis fastighetsägaren och Enköpings kommun fullgjort sina respektive skyldigheter för att förhindra skadan. När utredningen är klar får du besked om Enköpings kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Skicka in en skadeanmälan

Anmäl en skada genom att fylla i blanketten för skadeanmälan. Du kan fylla i blanketten på skärmen, spara den på din dator, skriva ut och underteckna den samt skicka den med eventuella bilagor till:

Enköpings kommun
745 80 Enköping

Bifoga kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Har du frågor?

Kontakta

Enköpings kommun på telefonnummer: 0171-62 50 00

Du kan också hämta, fylla i, underteckna och lämna in blanketten hos kontaktcenter.
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 745 80 Enköping