Webb och

i sociala medier


Följ oss gärna i våra digitala kanaler.

Bloggar

De senaste åren har elever på trädgårdsmästarutbildningen byggt fem tematrädgårdar utmed åpromenaden i Enköping. Eleverna har dessutom bloggat under projektets gång. Följ länkarna till deras olika bloggar nedan.

2017 Gröna visioner
2016 Toner i trädgården
2015 Världsdelar
2014 Sagor
2013 Känsla för känsla
2012 Från norr till söder
2011 Trädgårdsrum
2010 Mångfald i färg och form (Ej tillgänglig)
2009 Tidsepoker
2008 Växtfamiljer
2007 De fem sinnena (Ej tillgänglig)

Facebook

Följ länkarna för att se de olika årens trädgårdar på Facebook.

2019 Livets trädgårdar på Facebook

2018 Från slott till Koja på Facebook

2017 Gröna visioner på Facebook

Instagram

Följ länkarna för att se de olika trädgårdarna på Instagram.

2019 Livets trädgårdar på Instagram

2018 Från slott till koja på Instagram

2017 @gronavisioner på Instagram

Exempel på elever som tagit trädgårdsmästar­examen hos oss