Webb och

i sociala medier


Följ oss gärna i våra digitala kanaler.

Bloggar

De senaste åren har elever på trädgårdsmästarutbildningen byggt fem tematrädgårdar utmed åpromenaden i Enköping. Eleverna har dessutom bloggat under projektets gång.

2017 Gröna visioner
2016 Toner i trädgården
2015 Världsdelar
2014 Sagor
2013 Känsla för känsla
2012 Från norr till söder
2011 Trädgårdsrum
2010 Mångfald i färg och form (Ej tillgänglig)
2009 Tidsepoker
2008 Växtfamiljer
2007 De fem sinnena (Ej tillgänglig)

Facebook

Instagram

Exempel på elever som tagit trädgårdsmästarexamen hos oss

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12
Telefon: 0171-62 50 76
E-post: yh@enkoping.se