Förkunskaps­krav

För att bli antagen till ventilationsingenjörsutbildningen behöver du uppfylla en av följande punkter.

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i föregående punkt
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Särskilda förkunskapskrav

För att söka till utbildningen behöver du ha godkänt betyg i matematik motsvarande matiematik 2 a.

Yrkeserfarenhet

Tidigare yrkeserfarenhet inom ventilationsområdet eller närliggande område är inget krav med bedöms meriterande vid urval.

Urval

Tidigare utbildning inom ämnesområdet, tidigare arbetslivserfarenhet inom branschen eller erfarenhet av arbetsledande roll bedöms meriterande vid urvalet.

Undantag - behörig på annat sätt

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna tillgodogöra sig utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Kontakta oss för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av. Som sökande deltar du då i urvalet enligt lagen om yrkeshögskolan (2009:128) kap 3 4 §. 20 procent kan antas på denna behörighetsgrund.