Förnyat förtroende

publicerad:

Den 29:e januari kom det glädjande beskedet vi väntat på! Vi har beviljats 3 nya starter för Trädgårdsmästare.

Sedan ansökningarna lämndes in i september har det varit en lång väntan och de sista dagarna har varit nervkittlande.

Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) som är vår beslutande myndighet genomför fram till 2022 en historisk expansion. Till 2022 kommer antalet årsplatser öka med ca 45 procent, från ca 30 000 till 44 000 årsplatser. Antalet studerande förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

Av de totalt 1 105 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 496 och vår Trädgårdsmästare-utbildning var en av dem som passerade nålsögat! Tre studiestarter med 30 studenter i varje omgång är nu klara fram till och med 2022.