Upplev­el­se­nämnden

Upplevelsenämnden ska stärka kommunens profil och attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Upplevelsenämnden har en egen förvaltning som heter upplevelseförvaltningen.

Vanliga frågor

Under 2021 sammanträder upplevelsenämnden:

  • 16 februari
  • 16 mars
  • 20 april
  • 25 maj
  • 15 juni
  • 21 september
  • 19 oktober
  • 16 november
  • 14 december

Välkommen att delta som åhörare på upplevelsenämndens möte.

Sammanträden börjar klockan 17 och hålls vanligtvis på Joar Blå.

För att kunna delta på mötet behöver du skicka ett mejl till upplevelseforvaltningen@enkoping.se senast klockan 14.00 mötesdagen och anmäla dig till mötet. Du får då ett svar med en länk till mötet.

Du ska ansluta till mötet senast fem minuter innan det startar.

Vi påminner om att du som åhörare bara kan lyssna på mötet. Din kamera och mikrofon ska vara avstängda under hela mötet. Du kan inte yttra dig, ställa frågor eller på annat sätt störa mötet. Skulle detta ske kommer du att avvisas från mötet. Din medverkan förutsätter att du följer dessa riktlinjer.

Vi arbetar med våra tioåriga kultur- och idrottspolitiska program för 2017-2026 som kommunfullmäktige beslutat om.

Om kultur- och idrottspolitiska programmet på webbplatsen Enköping växer om idrott.

Om kultur- och idrottspolitiska programmet på webbplatsen Enköping växer om kultur.

Turismstrategin som kommunfullmäktige beslutat om ska fördubbla besöksnäringens omsättning till år 2020.

Biblioteksplanen för 2018-2021 som kommunfullmäktige beslutat om pekar ut den övergripande utvecklingen för biblioteken i Enköpings kommun. Det handlar till exempel om bättre samverkan med externa aktörer, att säkerställa fysiska bilbioteksrum som är anpassade efter invånarnas behov och att invånarna har tillgång till ett stort utbud av litteratur och medier på de språk som de talar, läser och behöver.

Vi arbetar med enprocentregeln som betyder mer offentlig och tillgänglig konst tack vare att en procent av byggkostnaden öronmärks till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nytt.

UPN är en förkortning av upplevelsenämnden.

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?