Upplev­el­se­nämnden

Upplevelsenämnden ska stärka kommunens profil och
attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Upplevelsenämnden har en egen förvaltning som heter upplevelseförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder upplevelsenämnden?

Under 2020 sammanträder upplevelsenämnden den 23 januari, 13 februari, 12 mars, 23 april, 14 maj, 11 juni, 10 september, 15 oktober, 12 november och 10 december.

Sammanträdena börjar klockan 18 och hålls vanligtvis på Vattunmannen Kaptensgatan 23.

Vad är aktuellt just nu?

​Vi jobbar just nu för att kunna bygga ett nytt familjebad. Läs mer på webbplatsen för familjebadet.

Vi arbetar just nu med att utveckla vårt stöd och samarbete med föreningslivet. Vi tittar till exempel på hur Enköpings kommun i framtiden ska jobba kring föreningsbidragen och våra lokaler som vi hyr ut. Detta gör vi i dialog med föreningslivet. Läs mer på sidan för föreningsbidrag.

Vad arbetar vi med på längre sikt?

Vi arbetar med våra tioåriga kultur- och idrottspolitiska program för 2017-2026 som kommunfullmäktige beslutat om. Läs mer på webbplatsen för idrottsutveckling och på webbplatsen för kulturutveckling.

Turismstrategin som kommunfullmäktige beslutat om ska fördubbla besöksnäringens omsättning till år 2020.

Biblioteksplanen för 2018-2021 som kommunfullmäktige beslutat om pekar ut den övergripande utvecklingen för biblioteken i Enköpings kommun. Det handlar till exempel om bättre samverkan med externa aktörer, att säkerställa fysiska bilbioteksrum som är anpassade efter invånarnas behov och att invånarna har tillgång till ett stort utbud av litteratur och medier på de språk som de talar, läser och behöver.

Vi arbetar med enprocentregeln som betyder mer offentlig och tillgänglig konst tack vare att en procent av byggkostnaden öronmärks till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nytt.

Vad betyder UPN?

UPN är en förkortning av upplevelsenämnden.

Fördjupning

Relaterade dokument

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?